Hướng dẫn lắp đặt thiết bị đo PH online B&C – Italy

Hướng dẫn lắp đặt chạy thử thiết bị đo PH online hãng B&C – Italy

Hình ảnh thiết bị


Mặt sau thiết bị                                                        Mặt trước thiết bị

Model bộ đo PH7635 – Model sensor SZ173

– Giaỉ đo PH: 0-14

– Độ phân giải: 0.01pH

Chú ý: mặc định thiết bị để chế độ đo PH, muốn chuyển qua chế độ đo ORP thì làm các bước sau:

Bước 1: Nhấn MODE/ESC 3 lần, màn hình hiển thị chữ conF

Bước 2: Nhấn ENT,màn hình hiển thị chữ PASS, nhấn ENT

Bước 3: Màn hình hiện số 1.1, nhấn ^ màn hình hiển thị O.R.P

Bước 4: Nhấn ENT, màn hình hiện chữ UPDATE

Bước 5: Nhấn MODE/ESC 3 lần để thoát ra

I. Đấu dây cáp điện

– 1,2: Nguồn 220V (1 nối dây pha, 2 nối dây trung tính)

– 3: nối đất

– 4,5: rơle setpoin 1 (tiếp điểm NO)

– 6,7: rơle setpoin 2 (tiếp điểm NO)

– 15,16: Ra 4-20mA (15 cực +, 16 cực -)

– 30: nối dây vỏ

– 31: nối dây ruột vỏ trắng trong

Setpoint cho rơle 1 hoặc 2

– Nhấn nút SET1 hoặc SET2

– Nhấn ^ hoặc ^ để đạt giá trị mong muốn

– Nhấn ENT

II. Chuẩn senser đo

Chuẩn ZERO

– Nhúng sensor vào dung dịch chuẩn PH7

– Nhấn nút ZERO, chờ cho chỉ số hiển thị ổn định

– Nhấn nút ^ hoặc ∨ để điều chỉnh chỉ số hiển thị về 7.00

– Nhấn nút ENT để kết thúc bước chuẩn ZERO

Chuẩn Sensor

– Nhúng sensor vào dung dịch chuẩn PH4 hoặc PH9

– Nhấn nút SENS, chờ cho chỉ số hiển thị ổn định

– Nhấn nút ^ hoặc ∨ để điều chỉnh chỉ số hiển thị về 4.00 hoặc 9.00

– Nhấn nút ENT để kết thúc bước chuẩn SENS