Công nghệ xử lý nước cấp

Công nghệ rửa bể lọc bằng khí và nước kết hợp

Doawload tài liệu tính toán TCXDVN_33_2006_P Tính toán lựa chọn máy gió rửa lọc và bơm nước rửa lọc cho bể lọc nhanh 1. Khi rửa bằng nước kết hợp gió, gió được chuyển qua hệ thống phân phối có chụp lọc chuyên dùng hoặc theo hệ thống phân phối riêng biệt cho nước và gió - Diện tích tiết diện ngang của ống chính, máng và ống dẫn trong hệ thống phân phối gió phải lấy cố định trên toàn bộ …