Album ảnh

Ảnh trạm cấp nước sạch Đình Tổ – Thuận Thành – Bắc Ninh

Trạm cấp nước sạch Đình Tổ  Công suất: Q = 20.000 m3/ngđ Địa điểm: Đình Tổ - H. Thuận Thành - T. Bắc Ninh CĐT: Công ty CP đào tạo và xây lắp điện Hà Nội Thi công lắp đặt: Công ty TNHH xây dựng và Thiết bị môi trường Hồng Phúc www.hongphuctv.com.vn - Email: moitruonghongphuc@gmail.com Hotline: 0977 451 703 Xe đạp vận đông cho bé …

Ảnh trạm XLNT hầm lò (khai thác than)

Công nghệ xử lý nước thải hâm lò - mỏ than Khe Chàm - T. Quảng Ninh Công suất: Q = 1200 m3/h Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn: Loại B QCVN 40:2011/BTNMT  Công nghệ lựa chọn: sử dụng phương pháp hóa lý: Loại bỏ hàm lượng cặn lơ lửng, điều chỉnh độ PH, khử hoàn toàn hàm lượng Sắt và Mangan Các hạng mục công nghệ: Bể điều hòa Bể trung hòa sữa vôi Bể keo tụ tạo bông Bể lắng sử …

Ảnh hệ thống châm Clo 150 Kg/h

Hệ thống clo làm sạch đường ống trong nhà máy nhiệt điện Công suất hoạt động của hệ thống max 200 kg/h Công ty nhiệt điện Mông Dương Khu 8 - phường Mông Dương - TP. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh www.hongphuctv.com.vn - Email: moitruonghongphuc@gmail.com Hotline: 0977 451 703 …

Ảnh hệ thống châm clo 2kg/h

Hệ thống châm Clo khử trùng nước sạch công suất 2 kg/h CĐT: Công ty CP Cấp nước Phú Thọ - Xí nghiệp cấp nước Thanh Sơn Thi công: Công ty Thiết bị môi trường Hồng Phúc www.hongphuctv.com.vn - Email: moitruonghongphuc@gmail.com Hotline: 0977 451 703   …

Ảnh bồn lọc nước

Bồn lọc thô - lọc tinh trạm cấp nước sinh hoạt công suất 700 m3/ngđ Địa điểm: Huyện Đầm Hà - T. Quảng Ninh www.hongphuctv.com.vn - Email: moitruonghongphuc@gmail.com Hotline: 0977 451 703 1. Bồn lọc trọng lực 2. Bồn lọc áp lực     …