Gia công cơ khí thiết bị

Liên hệ

– Vật liệu gia công: thép CT3 sơn Epoxy; Inox 304

– Sản phẩm gia công: bồn lắng, bồn lọc, hệ thống khuấy trộn, máy tách rác..

– Gia công theo bản vẽ thiết kế

Mô tả

Gia công cơ khí thiết bị

– Vật liệu gia công: thép CT3 sơn Epoxy; Inox 304

– Sản phẩm gia công: bồn lắng, bồn lọc, hệ thống khuấy trộn, máy tách rác..

– Gia công theo bản vẽ thiết kế

Ứng dụng:

– Thiết bị gia công được dùng trong nhà máy xử lý nước thải, nước sạch

– Thiết bị gia công dùng trong các dây truyền sản xuất công nghiệp, thực phẩm


Thiết bị lọc nước


Thiết bị lắng Lamella


Gia công van phai

 

Gia công trục khuấy