Bơm ly tâm trục ngang

Liên hệ

– Lưu lượng: 0 – 1000 m3/h; Cột áp: 1 – 100 m

– Điện áp: 380V/3pha/50Hz

– Kiểu bơm: trục ngang rời trục, trục ngang liền trục, trục đứng, hai cửa hút

Mô tả

Bơm ly tâm trục ngang

– Lưu lượng: 0 – 1000 m3/h; Cột áp: 1 – 100 m

– Điện áp: 380V/3pha/50Hz

– Kiểu bơm: trục ngang rời trục, trục ngang liền trục, trục đứng, hai cửa hút

Ứng dụng:

– Bơm nước sạch cho trạm cấp nước

– Bơm trạm bơm nước thô, trạm bơm tăng áp, trạm bơm thủy lợi

– Bơm bùn loãng (cánh votex)

Bơm ly tâm liền trục Ebara – Italy

Bơm ly tâm rời trục Ebara – Italy

Bơm ly tâm cao áp Ebara – Italy

Bơm ly trục đứng Ebara


Bơm tự mồi rời trục


Bơm ly tâm


Bơm nước sinh hoạt

 

Bơm hai cửa hút