Đồng hồ đo lưu lượng nước thải – Nước sạch

Liên hệ

TẢI CATALOGE Đồng hồ lưu lượng FLOMAG

– Phiên bản compact và remote

– Tín hiệu xuất: Analog 4-20mA

Mô tả

TẢI CATALOGE Đồng hồ lưu lượng FLOMAG

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải – Nước sạch

– Đo lưu lượng kiểu điện từ và kiểu cơ học

– Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng

– Phiên bản compact và remote

– Tín hiệu xuất: Analog 4-20mA

–  Loại: Là dòng đồng hồ nước điện tử

Ứng dụng:

– Đo và kiểm soát lưu lượng nước thải

– Đo và kiểm soát lưu lượng nước sạch cấp cho sinh hoạt, sản xuất


Đồng hồ đo nước thải điện tử FLOMAG


Đồng hồ đo nước sạch từ tính KOMAX


Phao mực nước MAC 3- Dùng cho nước sạch

 

Phao mực nước MAC 3 – Dùng cho nước thải