Đĩa phân phối khí – Ống phân phối khí

Liên hệ

– Kiểu đĩa khí bọt thô, bọt tinh

– Màng đĩa: EPDM hoặc Silicon

– Đường kính đĩa: 9 inch – 12 inch

Mô tả

Đĩa phân phối khí – Ống phân phối khí

– Kiểu đĩa khí bọt thô, bọt tinh

– Màng đĩa: EPDM hoặc Silicon

– Đường kính đĩa: 9 inch – 12 inch

Ứng dụng:

– Phân phối khí ô xy trong bể xử lý nước thải theo phương pháp hiếu khí

– Phân phối khí ô xy trong ao hồ nuôi thủy sản

– Sục rửa, khuấy trộn đồng đều hỗn hợp nước thải – bùn nhằm ngăn chặn khả năng phát sinh mùi hôi

Vật liệu đĩa

– Màng đĩa: EPDM hoặc Silicon

– Khung đĩa: nhựa ABS,PP được gia cường cốt sợi thủy tinh

– Phụ kiện lắp đặt nhanh: Rubber Saddles, đai khởi thủy

Đĩa khí tinh Jager – Đức

CATALOGE DataSheetHD270_R3_4_F053_J27


Phụ kiện lắp đặt đĩa – ống

CATALOGE JUT_Accessories


Đĩa khí tinh EDI – Mỹ

CATALOGE Đĩa khí EDI


Đĩa khí thô Jager – Đức

CATALOGE Dia tho Jager


Ống khí Jager – Đức

CATALOGE TD65-2-G1_new


Đĩa khí thô EDI – Mỹ


Phụ kiện lắp đặt đĩa – ống

 Ống khí tinh EDI – Mỹ