Thiết bị đo PH online B&C – Italy

Liên hệ

Tải Catalouge đo PH B&C

+ Thang đo: 0.00 – 14.00pH

+ Độ phân giải: 0.01pH

+ Độ chính xác: ±0.05pH

+ Cảm biến đầu vào: sensor PH

+ Màn hình hiển thị bằng LED sáng

+ Cấp bảo vệ IP50

+ Tín hiệu xuất bằng dòng 4-20mA; đảm bảo làm

việc ổn định 24/24h